November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • Mass
 • Mass
 • Misa en Espanol
 • Mass
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
2
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • St. Vincent de Paul Pantry
 • Mass
 • Communications Meeting
 • Funeral Mass for James Hill
3
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
4
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
 • Antioch Meeting
5
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
6
 • Preschool
 • Mass
7
 • Spanish Virtus
 • Baptism
 • Confessions
 • Mass
8
 • Mass
 • Mass
 • Misa en Espanol
 • Mass
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
9
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
10
 • Mass
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
11
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
 • Funderal Mass Jonathan Morningstar
 • Antioch Meeting
12
 • Mass
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
 • DrummondBoronczyk Wed Rehearsal
13
 • Preschool
 • Mass
 • Drummond Bridal Party
 • DrummondBoronczyk Wedding
14
 • OCI Day of Reflection
 • Clases de Bautizo
 • Baptism Class
 • Confessions
 • Mass
15
 • Mass
 • Mass
 • Misa en Espanol
 • Mass
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
16
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • St. Vincent de Paul Pantry
 • Mass
17
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
18
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
 • Antioch Meeting
19
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Mass
 • Preschool Feast
20
 • Preschool
 • Mass
21
 • Wedding Preparation Class
 • Baptism
 • Ed Gordon Memorial Mass
 • Confessions
 • Mass
22
 • Mass
 • OCI Class
 • Mass
 • Misa en Espanol
 • Mass
23
 • Mass
24
 • Mass
25
 • Mass
26
 • Mass
27
 • Mass
28
 • Baptism
 • Confessions
 • Mass
29
 • Mass
 • Mass
 • Misa en Espanol
 • Mass
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
 • ChrisTeen
30
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • Preschool
 • St. Vincent de Paul Pantry
 • Mass

Transfiguration